TOMT 8


Størrelse: 522 m2

Pris: 750 000 kr

Status: Ledig

Tomt er opparbeidet med Natursteinsmur som fasade og fylt opp med grus/steinmasser til planum lik topp mur. Tomten anses som ferdig opparbeidet og klar for bygging (grovplanert).

Tomtekjøper må selv ta siste avretting og tilpassing for sin bolig samt utomhusarbeid. VA-er lagt på innside mur og inngraving til hus dekkes av tomtekjøper.