Plandokumenter


Her ligger nedlastbare Pdf-filer av Reguleringsplan og kart over området. Planutvalget godkjente reguleringsplanen for Botn mandag 08.06.2015.  Reinertsen har i oppdrag og detaljprosjektere veg,vann og avløp. Utbyggingsavtale med kommunen planlegges til september 2015.