Kampanje tomter


Nå har du muligheten til å kjøpe byggeklar tomt klar for betong til en verdi av kr 150 000,- Tomt nr.3, 4 og 5 leveres med følgende:

– Tomtene fylles opp til ca 1 meter under veinivå (tilsvarende trapping som de husene som allerede er bygd).
– Det fylles med steinmasser slik at hus kommer på tilsvarende linje med husene som er bygd i dag.
– På utside av steinfylling legges slak jordskråning.
– Tomten avrettes klar for l-element eller ringmurselement +/-2cm. Ca 140m2 grunnflate.
– Vann og avløp legges fra tomtegrense og inn til bygget.
– Drenering av byggegrop er medregnet.
– På gårdsplass/ kjøreareal legges et tynt grusdekke for tilstrekkelig ferdsel under bygging.

Prisen varierer med tomtestørrelse og utgjør kr. 750 000,- – 990 000,-. Vedlagt prospektet er det fullstendig oversikt over priser og tomteareal. 

Velkommen til det gode liv i Selbu, med flott utsikt, gode solforhold og nærhet til både skoler og sentrum. Tomtene ligger i et nytt og spennende boligfelt som vil bestå av både leiligheter, eneboliger og friareal.

De aktuelle tomtene fordeler seg i to rekker, foran og bak en rekke av leiligheter. Av totalt 11 tomter er 5 solgt og noen har allerede ferdigstilt drømmeboligen. I prospektet har vi tatt utsiktsbilder fra en av boligene for å gi en realistisk fremstilling av den flotte utsikten. 

Størrelsen på tomtene varierer fra 980 til 1 092 kvm, det har vært viktig for grunneier å legge tilrette for romslige tomter. Der størrelsene i dag presses ned til et minimum og sjelden overstiger 500 kvm er det her lagt til rette for reellee tomter i et oversiktlig og barnevennlig nærmiljø.

Trykk her så kommer du inn i tomtevelgeren:
https://botnboligfelt.no/omrade/botn/